Xã hội
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu”

 BTO- Sáng ngày 30/6/2009 đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh mở rộng lần 6 khóa IV.

Hội nghị đã đánh giá công tác hội, phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm và đặc biệt là sơ kết đánh giá kết quảû thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã hoàn thành tổng kết công tác hội, tổng kết phong trào thi đua năm 2008 và triển khai công tác hội năm 2009. Đẩy  mạnh các hoạt động tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và đại hội tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ IV. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hội tiếp tục được phát huy. Tuy vậy, một số chỉ tiêu mà hội đề ra đạt thấp. Như phát triển hội viên mới chỉ đạt 38,18%,  xóa nhà tạm trong hội viên còn ít, thực hiện Pháp lệnh CCB chưa tích cực…

Đồng thời, hội cũng thảo luận và quyết nghị nhiệm vụ công tác Hội CCB tỉnh trong 6 tháng cuối năm như: đẩy mạnh các hoạt động tổng kết kỷ niệm 20 năm thành lập Hội CCB Việt Nam và tổ chức thành công đại hội tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước các cấp lần IV. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị cơ sở, kiện toàn đủ cán bộ cơ sở, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện điều lệ hội và các nghị quyết về nhiệm vụ công tác hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “cựu chiến binh gương mẫu” trong 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác hội năm 2009.    

ĐÌNH NHƯỢNG

Tin khác
© 2013 Bản quyền thuộc về "Báo Bình Thuận Online"